среда, 30 мая 2012 г.

                               
                                                 * * *
Անկարգ ,լկստված ու անհարթ ճամփա,
Անփորձ , ուրացած երկնքի վկա,
Անսանձ ,կուրացած փոշով դրոշմված
Անտուն ու թեթև մտքով ողողված:
 Անկարգ ,լկստված ու անհարթ ճամփա,
Աշխարհին անհայտ անբարո մանուկ,
Արևներում կնքված անտարբեր որբուկ
Անփորձ , ուրացած երկնքի վկա: