воскресенье, 20 ноября 2011 г.

                                                     ԿԱՐՈՏԱԽՏ
Անհասցե,մոլոր,անմեղ փաթիլներ,
Մեքենաներից տնքացող մայթեր,
Մշուշում ձգված լույսի ճաճանչներ,
Հեռվում դողացող միայնակ մի ծառ:

Եվ հանկարծ ծանոթ,հարազատ մի շունչ,
Ջերմացնող աչքեր ու շոյող հայացք
Աղմկող ռելսերի մի անվերջ ընթացք
Անցյալում թողած թրթիռ ու պատրանք:

Անհասցե,մոլոր,անմեղ փաթիլներ...